Werkwijze

Aanmelding

Na aanmelding bij M&MJong30 vindt een oriënterend gesprek plaats. In dit gesprek wordt er gekeken naar de situatie in het verleden, heden en de huidige problemen. Tevens word vast gesteld wat de specifieke behoefte en wensen van de cliënt en zijn of haar ouders zijn.

Doelen en evaluatie

Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een traject uitgestippeld. Eén of meerdere wensen, afhankelijk van de prioriteiten en mogelijkheden van de cliënt, gaan via een activeringsplan aangepakt worden. Regelmatig zal er, met eventueel aanwezige ouders, een evaluatie plaats vinden. Deze evaluaties zijn er vooral om te kijken of we inmiddels ons doel bereikt hebben of we het doel bij moeten stellen en de lat lager of hoger moeten leggen. Nieuwe doelen worden tijdens de evaluatie besproken en de prioriteit daarvan vastgesteld.

Communicatie

Tussentijdse communicatie is hierin belangrijk, zodat we gezamenlijk werken aan het behalen van de doelen van de cliënt en van het gezin. Vanuit persoonlijke ervaring en ervaring vanaf de werkvloer, stelt M&MJong30 dat het belangrijk is een goede communicatie te hebben met de cliënt maar ook met de mensen in zijn of haar directe omgeving. M&MJong30 begeleidt niet alleen de cliënt maar ook zijn of haar omgeving en zorgt er voor dat er een beter begrip naar elkaar toe komt waardoor situaties minder snel zullen escaleren.

A   A
*