Home

M&MJong30, een organisatie die ontstaan is vanuit een passie. Een passie om de begeleiding voor jongeren met een beperking menselijk te houden.

In zorg en welzijn wordt de laatste jaren veel bezuinigd. Om tijd en kosten te besparen, wordt er vaak gesteld dat een cliënt binnen een bepaalde tijd één of meerdere doelen moet halen. Dit gebeurd dan zonder de gestelde tijd of doelen af te stemmen op de cliënt, waardoor niet altijd een passend en haalbaar streven wordt gesteld. Dit terwijl juist bij deze groep mensen de druk van de ketel moet om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

M&MJong30 kijkt naar de capaciteiten van de cliënt. Wij begeleiden de cliënt en passen het gestelde doel aan om op een rustige maar wel gerichte manier, dat te bereiken wat de cliënt wil. De cliënt kan zich hierdoor binnen zijn of haar kunnen ontwikkelen. M&MJong30 is een kleine organisatie waardoor de aangeboden diensten uitgevoerd worden door één en dezelfde persoon. Geen wisselingen waarbij de cliënt steeds opnieuw aan een andere persoon moet wennen. Continuïteit en regelmaat.

M&MJong30 zorgt voor een menselijke benadering waarbij eigen kracht en kunnen van de cliënt centraal staan.

A   A
*